Охрид беше домаќин на најдобрите спортски риболовци од Македонија

Во екипна конкуренција распоредот на екипите беше следен:

1 место „Бабуна“ од Велес

2 место „Рибар 2011“ од Скопје

3 место „Бистро“ од Струмица

Во поедимечна конкуренција редоследот беше следен:

1 место Борче Еленов од „Оскар“ од Кавадарци со улов од 2.070 грама

2  место Горан Цуцулоски од „Рибар 2011“ од Скопје со улов од 1.800 грама

3  место Миланчо Миров од „Бабуна“ од Велес со улов од 1.790 грама

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *