Се уредува детското спортско игралиште во населбата Подмоље

Локалната Самоуправа и Фондот за комунален развој започнуваат со реализација на проект за партерно уредување на повеќенаменско и детско спортско игралиште во населбата Подмоље. И денес продолжуваат работните активности  на оперативата на ЈП “Градски Гробишта” Охрид, по налог на Локалната Самоуправа и Фондот за комунален развој за партерно уредување на повеќенаменско и детско спортско игралиште во населбата Подмоље. Активностите се планира да завршат до крајот на неделава.slika 2 za gradski grobista

slika 1 za gradski grobista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *