ЈП “Градски Гробишта” Охрид работат на поставување ивичњаци на магистралниот пат Охрид–Св.Наум

Покрај тековните работни активности за хортикултурно и партерно уредување на просторот низ градските гробишта, денес екипите на ЈП “Градски Гробишта” Охрид работат на поставување на коловозни ивичњаци на магистралниот пат Охрид – Св. Наум, поточно на местото на проширување на патот пред населбата Рача.

Grobista 4 Grobista 1 Grobista 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *