Охрид ке има Автопазар

ЈП „Градски Пазар“ и „Градски Гробишта“ постигнаа меѓусебен договор, зa локацијата која е сопственост на Градски Гробишта, така што деновиве ќе се доуреди тој простор и со гласawe на оваа точка на советот на град Охрид, ќе се пристапи кон реализација на тој проект истакна секретарот на општина Охрид, Димитар Спасески.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *