Апел до медиумите кои објавуваат статии од самопрогласениот ‘лидер’ Демир Далип

Согласно со законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги, чл.4 (ст.3 и 4) Здружението на Египќаните Пирамида-Зем кое е единствено Здружение на Египќаните во Охрид и  Македонија, Охрид апелира до сите интернет портали и останати медиуми дека секое објавување на медиумска содржина објавена или изразена од Демир Далип кој своите лични ставови ги изразува како ставови на египќанскиот етникум од Охрид и пошироко, ќе подлегне на судска санкција.
Почитувани, се нанесуваат сериозни национално-етнички штети со тоа што во вашите портали објавувате колумни , писма и статии од лице кое се јавува како претставник на етничка група во Охрид кој притоа НЕ Е легитимно избран и кој не е именуван согласно со законот за формирање на здруженија на граѓани и фондации.
Доколку ова лице се јавува како индивидуа – граѓанин кој во свое име изразува лични мислења и ставови тогаш тоа право не може да му се одземе, меѓутоа би претставувал ригорозен проблем доколку објавувате статии во кои тој се потпишува како “овластен претставник” на египќаните.
Имајте во предвид дека оваа молба до вас не ја упатуваме прв пат, до вас се испраќани бројни апели за истата проблематика меѓутоа овој пат едногласно е одлучено да -во случај не обрнете внимание на нашиот апел и повторно објавувате содржини во кои Демир Далип го носи епитетот на овластен претставник , ќе ги сносите последиците согласно со законите и Уставот на Р.Македонија.

Исто така за овој случај е информиран и јавниот обвинител, но ако продолжи Демир Далип своите лични ставови да ги објавува во име на Египќаните ке почнеме иницијатива со собирање потписи кое ке биде предадено кај надлежните органи со цел да се прекине оваа штета што се прави кај Египќанскиот народ и штетникот во случајот Демир Далип да одлежи казна .
Наскоро ке објавиме и Документација каде лицето Д.Д врши финансиски криминал во име на здружението на Египќаните .

Погледнете во видеото кој е Демир Далип !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *